Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Togo Alédjo Wildlife Reserve

Dovolená Togo Alédjo Wildlife Reserve


Togo Alédjo Wildlife Reserve is a breathtaking destination for nature lovers seeking an authentic safari experience. The reserve is located in the Plateaux Region of Togo and covers an area of around 5,000 hectares. It was established in 1972 to protect the unique flora and fauna of the area. Togo Alédjo Wildlife Reserve is a must-visit destination for anyone visiting West Africa.

The reserve is home to a rich variety of animal species, including lions, elephants, baboons, antelopes, and many more. The reserve is also home to over 300 species of birds, providing a great opportunity for birdwatching enthusiasts. The reserve has a number of different habitats, including savannah, forest, and wetlands, which serve as a natural habitat for the diverse animal population.

Visitors to the reserve can enjoy a variety of activities. A game drive through the reserve is a popular way to explore the area and see some of the many animals that call it home. The reserve also has a number of walking trails, allowing visitors to experience the natural beauty of the area up close. For those who prefer a more adrenaline-fueled experience, there is also the option of a night game drive, where visitors can see animals that are more active after dark.

One of the most unique elements of the Togo Alédjo Wildlife Reserve is its cultural significance. The reserve is home to the Tamberma people, an indigenous tribe who have been living in the area for generations. Visitors to the reserve can learn about the Tamberma culture through various activities, including visiting their villages and participating in traditional dances.

Accommodation options in the reserve range from luxurious lodges to camping sites, providing something for every budget. Many visitors choose to stay in the reserve to fully immerse themselves in the natural surroundings.

In addition to its natural and cultural significance, Togo Alédjo Wildlife Reserve also plays an important role in conservation efforts. The reserve is actively working to protect the habitats of the animals that call it home and promote environmental sustainability in the region.

In conclusion, Togo Alédjo Wildlife Reserve is a must-visit destination for anyone looking to experience the natural beauty of West Africa. With its diverse animal population, unique cultural significance, and commitment to conservation efforts, the reserve offers visitors a truly unforgettable safari experience.


Letenka Togo Alédjo Wildlife Reserve


Togo Alédjo Wildlife Reserve is a nature lover's paradise, located in the small West African country of Togo. This reserve, which covers an area of over 5,000 hectares, is home to a diverse range of wildlife, including elephants, buffaloes, antelopes, and various species of primates, making it a must-visit destination for those travelling to Togo.

One of the unique features of the Togo Alédjo Wildlife Reserve is its location at the transition zone between the West African savanna and the Guinean rainforest. This geographical feature has created a habitat that is rich in biodiversity and offers a unique opportunity to observe different wildlife species co-existing in one area.

Visitors to the reserve can expect to see elephants wandering freely, antelopes grazing in the savanna grasslands, and various species of primates leaping and playing in the forest canopy. Birdwatchers will also be spoilt for choice, with over 230 species of birds recorded within the reserve.

To make the most of a visit to the Togo Alédjo Wildlife Reserve, it's recommended to take a guided tour. The reserve offers a variety of tours, ranging from walking tours to jeep safaris. Guides are knowledgeable about the reserve's wildlife and can help visitors spot animals that may be a bit more elusive.

When visiting the reserve, it's important to remember that it is a protected area. Visitors are not allowed to hunt, fish, or harm any wildlife within the reserve. The reserve's management team takes conservation seriously and works hard to ensure the long-term survival of the reserve's wildlife. Visitors can contribute to these efforts by following the reserve's rules and supporting conservation initiatives.

In conclusion, if you're planning a trip to Togo, be sure to add a visit to the Togo Alédjo Wildlife Reserve to your itinerary. This reserve offers a unique opportunity to see a diverse range of West African wildlife in their natural habitat, making it an experience you won't forget in a hurry.


Nejčastější dotazy a odpovědi Togo Alédjo Wildlife Reserve


1. Jaké zvířata lze vidět v Togo Alédjo Wildlife Reserve?
V rezervaci můžete vidět slony, levharty, kočky servaly, hrochy, kudu, antilopy, buvolí, dravce a mnoho dalších druhů zvířat.

2. Jaké aktivity jsou v rezervaci k dispozici?
V rezervaci si můžete užít safari s průvodcem, procházky v přírodě, rybaření a návštěvu místních vesnic.

3. Jaká je nejlepší doba k návštěvě Togo Alédjo Wildlife Reserve?
Nejlepší období pro návštěvu rezervace je mezi dubnem a srpnem, kdy jsou teploty příjemné a zvířata jsou aktivní.

4. Jaká je cena vstupného do Togo Alédjo Wildlife Reserve?
Vstupné do rezervace se liší v závislosti na věku návštěvníků a typu aktivity. Vstupné stojí přibližně 10-20 USD.

5. Potřebuji si s sebou vzít svůj vlastní jídelníček a pití?
Ne, v rezervaci jsou k dispozici restaurace a stánky s občerstvením. Můžete si však také přinést vlastní jídlo a pití.

6. Má rezervace ubytování?
Ano, v rezervaci je několik kempů a chat, kde můžete přenocovat. Také je možné si pronajmout soukromou chatu.

7. Je možné v rezervaci vidět velké kočky, jako jsou lvi a tygři?
Togo Alédjo Wildlife Reserve se nachází v západní Africe, kde se tyto druhy koček nevyskytují přirozeně. V rezervaci však můžete vidět kočky servaly a divoké kočky.

8. Jak se dostat do Togo Alédjo Wildlife Reserve?
Rezervace se nachází poblíž města Sokodé a nejlépe se sem dostanete autem. Togo má také mezinárodní letiště, odkud se můžete dostat do Sokodé pomocí taxi nebo autobusu.


Ubytování Togo Alédjo Wildlife Reserve


Togo Alédjo Wildlife Reserve is located in the West African country of Togo and is considered one of the most important conservation areas in the country. The reserve covers an area of approximately 3,000 hectares and is home to a variety of wildlife species including elephants, monkeys, antelopes and bird life. For visitors who wish to explore the reserve and its wildlife, there are different accommodation options available.

One of the most popular options is to stay in one of the reserve’s campsites. These campsites are located within the reserve and offer visitors an opportunity to immerse themselves in the unique surroundings and wildlife. These campsites are equipped with basic facilities such as toilets, showers and cooking areas. Visitors are required to bring their own tents and cooking equipment.

For visitors who prefer a little more comfort, there are several lodges and guest houses located near the reserve. These lodges offer a range of amenities such as comfortable beds, private bathrooms, electricity, Wi-Fi and restaurants. Visitors can choose from a variety of room options including chalets or villas.

The lodges are designed to blend in with the natural surroundings and offer guests a unique and tranquil setting. Guests can enjoy views of the nearby hills, valleys and wildlife from the comfort of their rooms or from the outdoor seating areas.

No matter what accommodation option visitors choose, they are able to explore the reserve and its wildlife during guided tours or on self-guided hikes. Visitors will see a variety of animals including elephants, bushbucks, samango monkeys, and more. The reserve is also home to a range of bird species which can be spotted while hiking or during a guided bird-watching tour.

Overall, Togo Alédjo Wildlife Reserve offers visitors a unique opportunity to experience and appreciate the natural beauty and wildlife of West Africa. Whether staying in a campsite or lodge, visitors are sure to enjoy their time in this wonderful reserve.


Počasí Togo Alédjo Wildlife Reserve


Togo Alédjo Wildlife Reserve patří mezi nejvýznamnější a nejkrásnější přírodní území v Togu. Rozkládá se na ploše více než 3000 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 500 až 800 metrů. Toto území je jedním z nejcennějších a největších komplexů lesů a savan v západní Africe. Togo Alédjo Wildlife Reserve je domovem mnoha druhů zvířat, jako jsou koně Przewalského, antilopy, levharti, sloni, opice a mnoho dalších.

Počasí v Togo Alédjo Wildlife Reserve je poměrně stabilní a celoročně vlhké. Průměrná teplota se pohybuje okolo 25°C a vlhkost vzduchu je velmi vysoká. Nejlepší období k návštěvě tohoto území je od prosince do února, kdy je tu nejnižší vlhkost vzduchu a příjemné teploty. Ovšem i v období větších srážek (červen až září) je návštěva Togo Alédjo Wildlife Reserve krásným zážitkem, neboť rostlinstvo a zvířata rozzáří krásné barvy.

Navštívit Togo Alédjo Wildlife Reserve je zážitek nejenom pro milovníky přírody, ale i pro ty, kteří chtějí poznat kulturu a tradice Toga. Pro turisty jsou k dispozici různé výlety, například procházky lesy, safari, návštěvy tradičních vesnic a mnoho dalšího.

Togo Alédjo Wildlife Reserve je jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších přírodních území v Togu. Pokud láká příroda plná zvířat, rostlin a nezapomenutelných zážitků, pak je toto místo určitě tou správnou volbou.


99 procent uspokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka za nejlepší cenu

Nejlevnější letenky do každé části světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Prohledat letenky